Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nordic LEVEL Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556291-7442

Senast uppdaterad: 2022-04-21 12:58:15

Kreditscore / rating: -2.53 | Företagets kreditscore är bättre än 9% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 21,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Sundbyberg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 172 67 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 92,0 124,2 122,6
Resultat (mkr) -17,06 -10,01 1,09
Eget kapital (mkr) 21,0 28,2 38,1
Tillgångar (mkr) 72,2 80,1 83,0
Vinstmarginal (%) -19% -8% 1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -81% -35% 3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English