Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informationsteknologisk utveckling, Internet, integrerad kommunikation, drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom IT-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556291-3185

Troligen bolagets hemsida: https://www.addnodegroup.com

Senast uppdaterad: 2021-02-24 14:16:37

Kreditscore / rating: 1.67 | Företagets kreditscore är bättre än 71% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 410,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 3 434,0 2 942,0 2 519,8
Resultat (mkr) 129,00 152,00 89,55
Eget kapital (mkr) 1 410,0 1 339,0 982,5
Tillgångar (mkr) 3 169,0 3 075,0 2 625,4
Vinstmarginal (%) 4% 5% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 9% 11% 9%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Addnode Group Aktiebolag (publ) | Verksamhet |