Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla tjänster inom informationsteknologisk utveckling, Internet, integrerad kommunikation, drift och rådgivning samt affärs- och verksamhetsstöd till organisationer och företag, att äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper, att bedriva leasing och annan kundfinansiering inom IT-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet, att ombesörja gemensamma koncernfunktioner såsom centralkontosystem, bokföring, affärsutveckling, budget och företagsanalyser.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556291-3185

Senast uppdaterad: 2021-12-30 21:06:17

Kreditscore / rating: 1.57 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 512,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3 807,0 3 434,0 2 942,0
Resultat (mkr) 163,00 129,00 152,00
Eget kapital (mkr) 1 512,0 1 410,0 1 339,0
Tillgångar (mkr) 3 818,0 3 169,0 3 075,0
Vinstmarginal (%) 4% 4% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% 9% 11%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English