Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Avanza Bank Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64992 (SNI-kod+postort) - 62010 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning Dataprogrammering

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar, i bolag som bedriver finansiell verksamhet, såsom värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att ställa garantier, borgensåtaganden samt andra säkerheter för säkerställande av koncernbolags förpliktelser mot tredje man. Vidare äger bolaget rätt att utfärda garantier till tredje man om sådana garantier föranleds av verksamhet som bedrivs av koncernbolag.

Registreringsår: 1986

Organisationsnummer: 556274-8458

Senast uppdaterad: 2021-12-31 19:10:19

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 39 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr)
Resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning eget kapital (RoE) (%)

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English