Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Arise AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 35140 (SNI-kod+postort) - 42220 (SNI-kod+postort) - 35110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Handel med elektricitet Anläggningsarbeten för el och telekommunikation Generering av elektricitet

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, äga och driva energianläggningar, bedriva elhandel, energiutvecklingsarbete samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1986

Organisationsnummer: 556274-6726

Senast uppdaterad: 2022-01-01 06:56:18

Kreditscore / rating: -2.9 | Företagets kreditscore är bättre än 9% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 703,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Halmstad - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 302 50 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 130,0 454,0 257,0
Resultat (mkr) -108,00 -235,00 -180,00
Eget kapital (mkr) 703,0 698,0 843,0
Tillgångar (mkr) 1 418,0 1 795,0 2 124,0
Vinstmarginal (%) -83% -52% -70%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -15% -34% -21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English