Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Softronic Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62020 (SNI-kod+postort) - 62010 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Datakonsultverksamhet Dataprogrammering

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning att för egen och andras räkning utveckla, tillverka, inköpa, försälja, uthyra, installera och underhålla datorprogram, datorer och elektronisk utrustning och tillhandahålla teknisk assistans och rådgivning i samband därmed, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1984

Organisationsnummer: 556249-0192

Senast uppdaterad: 2022-01-02 01:08:16

Kreditscore / rating: 0.26 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 341,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 120 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 728,5 720,0 737,2
Resultat (mkr) 66,85 55,80 52,31
Eget kapital (mkr) 341,0 274,1 270,9
Tillgångar (mkr) 515,6 454,0 412,0
Vinstmarginal (%) 9% 8% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 20% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English