Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

IQVIA Clinical AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva administration, marknadsföring, utveckling och försäljning av dataprogram inom kliniska prövningsområdet. Bolaget skall vidare bedriva forsknings-, utvecklings- och konsultverksamhet inom läkemedels- samt sjuk- och hälsovårdsområdena, uthyrning av inventarier inom sjukvårdsområdet, äga och förvalta aktier, andelar och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1984

Organisationsnummer: 556244-8802

Senast uppdaterad: 2022-04-24 19:29:20

Kreditscore / rating: -0.08 | Företagets kreditscore är bättre än 30% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 67,9

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 212,8 233,4 276,3
Resultat (mkr) 5,51 9,50 13,09
Eget kapital (mkr) 67,9 65,5 61,4
Tillgångar (mkr) 123,8 121,9 123,2
Vinstmarginal (%) 3% 4% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 8% 15% 21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English