Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege City AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556237-7225

Senast uppdaterad: 2022-01-01 06:01:19

Kreditscore / rating: 1.16 | Företagets kreditscore är bättre än 60% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 915,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 28,1 29,1 29,2
Resultat (mkr) 3,19 14,11 86,00
Eget kapital (mkr) 915,2 912,1 897,9
Tillgångar (mkr) 1 182,3 1 284,5 1 268,6
Vinstmarginal (%) 11% 48% 295%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 2% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English