Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

AGES Industri AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samt- liga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verk- samhet. Verksamheten i koncernen skall omfatta utveckling, tillverkning och försäljning inom mekanisk verkstadsindustri, huvudsakligen gjutning och bearbetning av kvalificerade precisionskomponenter med tillhörande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556234-6204

Senast uppdaterad: 2022-01-02 19:09:14

Kreditscore / rating: -1.54 | Företagets kreditscore är bättre än 11% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 334,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Halmstad - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 302 50 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 813,6 1 002,0 1 099,0
Resultat (mkr) 0,83 -126,75 37,03
Eget kapital (mkr) 334,6 335,0 472,9
Tillgångar (mkr) 865,7 911,6 1 086,3
Vinstmarginal (%) 0% -13% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% -38% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English