Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

AGES Industri AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samt- liga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verk- samhet. Verksamheten i koncernen skall omfatta utveckling, tillverkning och försäljning inom mekanisk verkstadsindustri, huvudsakligen gjutning och bearbetning av kvalificerade precisionskomponenter med tillhörande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556234-6204

Troligen bolagets hemsida: https://www.ages.se

Senast uppdaterad: 2021-03-20 08:35:03

Kreditscore / rating: -1.18 | Företagets kreditscore är bättre än 14% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 335,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Halmstad - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 302 50 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 002,0 1 099,0 1 012,4
Resultat (mkr) -126,75 37,03 26,23
Eget kapital (mkr) 335,0 472,9 445,9
Tillgångar (mkr) 911,6 1 086,3 1 116,6
Vinstmarginal (%) -13% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -38% 8% 6%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

AGES Industri AB | Hållbarhet | CO2-minskning |