Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Beijer Alma AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bidra till utveckling av näringsverksamheter, företrädesvis med industriell inriktning men även inom handelns område, genom att - förvärva och utveckla företag, som kan vara hel- eller delägda, - ställa egen och extern kompetens till dessa företags förfogande, - medverka vid finansieringen av dessa företag, dock utan att bedriva tillståndspliktig bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, - äga och förvalta annan lös och fast egendom. Bolaget skall i övrigt kunna bedriva med ovannämnda syften förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556229-7480

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:47:13

Kreditscore / rating: 2.22 | Företagets kreditscore är bättre än 83% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 413,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Uppsala - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 753 20 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 4 621,7 3 971,5 3 527,5
Resultat (mkr) 430,79 388,35 327,64
Eget kapital (mkr) 2 413,2 1 991,1 1 905,3
Tillgångar (mkr) 4 554,9 3 435,3 3 151,2
Vinstmarginal (%) 9% 10% 9%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 18% 20% 17%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English