Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Götenehus Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 16231 (SNI-kod+postort) - 46731 (SNI-kod+postort) - 74900 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Partihandel med virke och andra byggmaterial Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall köpa och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper, tillverka och försälja monteringsfärdiga trähus, bedriva försäljning och transport av alster i samband med sådan rörelse samt att i övrigt bedriva därmed förenlig handel och industriell verksamhet, med rätt för bolaget att bedriva sin verksamhet genom innehav av aktier eller andra andelar i andra företag.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556229-5138

Senast uppdaterad: 2022-01-01 07:47:13

Kreditscore / rating: 0.13 | Företagets kreditscore är bättre än 37% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 192,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Götene - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 533 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 973,8 799,3 1 016,9
Resultat (mkr) 3,76 4,57 36,13
Eget kapital (mkr) 192,7 188,9 184,3
Tillgångar (mkr) 610,1 556,8 583,8
Vinstmarginal (%) 0% 1% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 2% 2% 20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English