Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Active Biotech AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68320 (SNI-kod+postort) - 72110 (SNI-kod+postort) - 81100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Fastighetsförvaltning på uppdrag Bioteknisk forskning och utveckling Fastighetsrelaterade stödtjänster

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1983

Organisationsnummer: 556223-9227

Senast uppdaterad: 2022-04-21 13:56:17

Kreditscore / rating: -3 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 53,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 223 63 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 8,4 20,2 19,0
Resultat (mkr) -34,13 -108,79 -59,58
Eget kapital (mkr) 53,8 77,7 182,6
Tillgångar (mkr) 67,0 303,8 412,9
Vinstmarginal (%) -406% -539% -314%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -63% -140% -33%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English