Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Scandbio AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 16291 (SNI-kod+postort) - 46710 (SNI-kod+postort) - 16101 (SNI-kod+postort) - 35300 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av förädlade trädbränslen Partihandel med bränslen Sågning av trä Försörjning av värme och kyla Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall driva verksamhet inom bränsleenergibranschen med tillverkning, förmedling och försäljning av fasta, inhemska bränslen och därmed sammanhängande utrustning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med tillverkning och försäljning av pellets och energipulver.

Registreringsår: 1982

Organisationsnummer: 556215-0606

Senast uppdaterad: 2022-05-11 17:05:21

Kreditscore / rating: -0.02 | Företagets kreditscore är bättre än 31% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 340,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Jönköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 553 02 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2021 2020 2019
Omsättning (mkr) 906,3 892,2 970,0
Resultat (mkr) 0,75 34,11 19,45
Eget kapital (mkr) 340,7 343,1 308,6
Tillgångar (mkr) 491,3 583,3 457,2
Vinstmarginal (%) 0% 4% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 10% 6%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English