Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Enea Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom branscherna för datateknik, informationsteknologi och elektronik samt marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom dessa branscher samt inköpa, förvalta och försälja aktier, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1981

Organisationsnummer: 556209-7146

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:21:15

Kreditscore / rating: 2.46 | Företagets kreditscore är bättre än 88% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 487,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 40 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 915,1 1 012,0 589,3
Resultat (mkr) 142,28 169,66 83,19
Eget kapital (mkr) 1 487,5 1 481,3 759,9
Tillgångar (mkr) 2 334,0 2 213,8 1 172,2
Vinstmarginal (%) 16% 17% 14%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 11% 11%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English