Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

SEB Investment Management AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66301 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Förvaltning av investeringsfonder

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att i enlighet med lagen (2004:46) om värdrpappersfonder bedriva fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella intrument samt därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet att i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder, diskretionär förvaltning av investeringsportföljer samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1978

Organisationsnummer: 556197-3719

Troligen bolagets hemsida: https://sebgroup.com

Senast uppdaterad: 2020-11-06 16:50:03

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 35% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 0,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 106 40 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 5 972,8 5 958,6 5 664,2
Resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning eget kapital (RoE) (%)

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

SEB Investment Management AB | English | Svenska | Read about how we contribute | About SEB | Press | Career |