Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

SEB Investment Management AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66301 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Förvaltning av investeringsfonder

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att i enlighet med lagen (2004:46) om värdrpappersfonder bedriva fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella intrument samt därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet att i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder, diskretionär förvaltning av investeringsportföljer samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1978

Organisationsnummer: 556197-3719

Senast uppdaterad: 2022-04-21 10:15:17

Kreditscore / rating: 1.89 | Företagets kreditscore är bättre än 77% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 450,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 106 40 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6 218,3 5 972,8 5 958,6
Resultat (mkr) 345,04 0,00 318,42
Eget kapital (mkr) 963,0 1 019,9 788,8
Tillgångar (mkr) 3 056,2 3 160,1 2 909,4
Vinstmarginal (%) 6% 0% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 36% 0% 40%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English