Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Sensor Data AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget som är verksamt inom datakonsultbranschen, har främst till föremål för sin verksamhet att bedriva systemarbete och programmering av datasystem samt därmed sammanhängande konsulterande verksamhet inom angränsande arbetsområden såsom administrativ rationalisering och kontorsrationallisering. Därjämte skall bolaget, för kunders räkning, utföra data- behandlingstjänster, i form av maskinell bearbetning av data, maskinellframställning av rapporter och informationsprodukter. Bolaget skall även, i syfte att på förmånligt sätt förvalta bolagets egna medel, då så befinnes lämpligt för bolagets räkning förvärva, inneha och avyttra svenska markandsnoterade aktier och andelar i aktiefonder, liksom andelar i svenska marknadsnoterade räntefonder och liknande finansiella insturment.

Registreringsår: 1975

Organisationsnummer: 556189-5664

Senast uppdaterad: 2021-04-14 10:29:16

Kreditscore / rating: -0.15 | Företagets kreditscore är bättre än 26% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5,1

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lidingö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 181 39 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3,6 4,3 4,1
Resultat (mkr) 0,35 0,73 0,55
Eget kapital (mkr) 5,1 4,8 4,2
Tillgångar (mkr) 9,6 9,4 8,7
Vinstmarginal (%) 10% 17% 13%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 7% 15% 13%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English