Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Systemair Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska tillverka och försälja ventilations- och värme- produkter, äga och hyra ut maskiner och utrustning för verk- stads-, process- och mekanisk tillverkningsindustri, ävensom transport- och byggmaterialindustri samt fordon, kontorsutrustning och datautrustning, äga och förvalta fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 1972

Organisation number: 556160-4108

Last updated: 2021-12-31 04:13:19

Credit score / credit rating: 1.47 | The company's credit score is better than 66% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 3 065,0

City/place (place for headquarters): Skinnskatteberg - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 739 30 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 8 915,0 8 326,0 7 301,2
Net profit (SEK million) 386,00 321,00 230,10
Equity capital (SEK million) 3 065,0 2 839,0 2 620,3
Assets (SEK million) 7 100,0 6 811,0 6 195,0
Profit margin (%) 4% 4% 3%
Return on Equity (%) 13% 11% 9%

See financial data for all Swedish companies on our website.