Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Systemair Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska tillverka och försälja ventilations- och värme- produkter, äga och hyra ut maskiner och utrustning för verk- stads-, process- och mekanisk tillverkningsindustri, ävensom transport- och byggmaterialindustri samt fordon, kontorsutrustning och datautrustning, äga och förvalta fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1972

Organisationsnummer: 556160-4108

Senast uppdaterad: 2021-12-31 04:13:19

Kreditscore / rating: 1.47 | Företagets kreditscore är bättre än 66% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 065,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Skinnskatteberg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 739 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 8 915,0 8 326,0 7 301,2
Resultat (mkr) 386,00 321,00 230,10
Eget kapital (mkr) 3 065,0 2 839,0 2 620,3
Tillgångar (mkr) 7 100,0 6 811,0 6 195,0
Vinstmarginal (%) 4% 4% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 11% 9%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English