Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

TF Bank AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan monetär finansförmedling

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 7 kap. 1 § (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt annan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalningssystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får bolaget bland annat lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar, bedriva inkassorörelse samt bedriva försäkrings- förmedling enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Registreringsår: 1972

Organisationsnummer: 556158-1041

Senast uppdaterad: 2022-04-21 10:48:13

Kreditscore / rating: 4.57 | Företagets kreditscore är bättre än 100% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 740,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Unknown - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 000 00 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2010 2009 2008
Omsättning (mkr) 247,4 203,2 214,7
Resultat (mkr) 74,06 77,40 32,97
Eget kapital (mkr) 72,0 80,7 83,0
Tillgångar (mkr) 1 078,3 814,0 708,3
Vinstmarginal (%) 30% 38% 15%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 103% 96% 40%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English