Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fingerprint Cards AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 26110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av elektroniska komponenter

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva utveckling av teknik inom området personidentifiering baserad på mikroelektronik, försäljning av därtill hörande komponenter och licensiera rättigheter avseende den framtagna tekniken, ävensom bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1971

Organisationsnummer: 556154-2381

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:47:16

Kreditscore / rating: -2.46 | Företagets kreditscore är bättre än 10% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 182,9

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 411 19 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 255,7 1 459,0 1 535,0
Resultat (mkr) -340,80 -14,00 -631,00
Eget kapital (mkr) 1 182,9 1 799,0 1 776,0
Tillgångar (mkr) 1 575,1 2 237,0 2 319,0
Vinstmarginal (%) -27% -1% -41%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -29% -1% -36%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English