Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege Construction AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1969

Organisationsnummer: 556131-2488

Senast uppdaterad: 2020-10-31 20:10:03

Kreditscore / rating: -0.48 | Företagets kreditscore är bättre än 21% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 60 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 26,7 23,0 22,3
Resultat (mkr) -3,05 0,00 2,16
Eget kapital (mkr) 3,5 6,6 6,6
Tillgångar (mkr) 272,0 291,2 310,0
Vinstmarginal (%) -11% 0% 10%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -87% 0% 33%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English