Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ÅF Pöyry AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös eller fast egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1968

Organisationsnummer: 556120-6474

Troligen bolagets hemsida: https://www.rfsisu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-24 03:41:37

Kreditscore / rating: 2.21 | Företagets kreditscore är bättre än 83% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 9 369,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 70 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 19 792,0 13 975,0 12 658,0
Resultat (mkr) 821,00 850,00 742,00
Eget kapital (mkr) 9 369,0 5 449,0 4 972,0
Tillgångar (mkr) 24 375,0 13 208,0 11 378,0
Vinstmarginal (%) 4% 6% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 9% 16% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

ÅF Pöyry AB | Google Translate | Microsoft Translate |