Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

DistIT AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1968

Organisationsnummer: 556116-4384

Senast uppdaterad: 2022-01-01 16:02:16

Kreditscore / rating: 1.08 | Företagets kreditscore är bättre än 60% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 442,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Älvsjö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 125 45 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 353,9 2 320,6 2 262,0
Resultat (mkr) 57,99 41,37 43,83
Eget kapital (mkr) 442,2 395,4 364,9
Tillgångar (mkr) 1 152,8 1 076,5 1 345,1
Vinstmarginal (%) 2% 2% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 10% 12%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English