Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

DistIT AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1968

Organisationsnummer: 556116-4384

Troligen bolagets hemsida: https://distit.se

Senast uppdaterad: 2021-02-24 06:05:32

Kreditscore / rating: 1.55 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 395,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Tullinge - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 146 48 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 2 320,6 2 262,0 1 776,5
Resultat (mkr) 41,37 43,83 41,32
Eget kapital (mkr) 395,4 364,9 354,6
Tillgångar (mkr) 1 076,5 1 345,1 1 109,4
Vinstmarginal (%) 2% 2% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 12% 12%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

DistIT AB | VD har ordet | Varför investera i DistIT? | DistITs värdeskapande | Affärsidé & Vision | Mål & strategi | Koncernkarta | Risker & riskhantering | Vår historia | Hantering av personuppgifter | Information om Cookies | Verksamhet | Aurora och Deltaco | Septon Electronic AB | Sominis Technology UAB | Egna varumärken & koncept | Policy för hållbarhet | Hållbarhetsrapport | Miljöansvar | Företagsansvar | Visselblåsarfunktion | Styrelse & ledning | Revisorer | Aktien | Nyckeltal | Obligationslån |