Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bilia AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag * bedriva handel och distributionsverksamhet avseende transport- medel * bedriva tillverkning, handel och distribution även inom andra produktområden * bedriva försäljning av, till produkterna hörande service och reservdelar * förvalta fast och lös egendom inklusive aktier * bedriva finansieringsverksamhet (dock att bolaget inte ska bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen, samt att verksamhet varom stadgas i lagen om kreditmarknadsbolag endast ska kunna drivas i dotterbolag) samt * driva annan med ovanstående rörelselag förenlig verksamhet.

Year of registration: 1967

Organisation number: 556112-5690

Last updated: 2021-12-30 22:59:13

Credit score / credit rating: 1.98 | The company's credit score is better than 78% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 14 760,0

City/place (place for headquarters): Västra Frölunda - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 421 32 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 30 168,0 29 508,0 28 382,0
Net profit (SEK million) 984,00 807,00 734,00
Equity capital (SEK million) 3 968,0 3 186,0 2 915,0
Assets (SEK million) 16 416,0 16 081,0 12 071,0
Profit margin (%) 3% 3% 3%
Return on Equity (%) 25% 25% 25%

See financial data for all Swedish companies on our website.