Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bilia AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag * bedriva handel och distributionsverksamhet avseende transport- medel * bedriva tillverkning, handel och distribution även inom andra produktområden * bedriva försäljning av, till produkterna hörande service och reservdelar * förvalta fast och lös egendom inklusive aktier * bedriva finansieringsverksamhet (dock att bolaget inte ska bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen, samt att verksamhet varom stadgas i lagen om kreditmarknadsbolag endast ska kunna drivas i dotterbolag) samt * driva annan med ovanstående rörelselag förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1967

Organisationsnummer: 556112-5690

Senast uppdaterad: 2021-12-30 22:59:13

Kreditscore / rating: 1.98 | Företagets kreditscore är bättre än 78% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 14 760,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Västra Frölunda - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 421 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 30 168,0 29 508,0 28 382,0
Resultat (mkr) 984,00 807,00 734,00
Eget kapital (mkr) 3 968,0 3 186,0 2 915,0
Tillgångar (mkr) 16 416,0 16 081,0 12 071,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 25% 25% 25%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English