Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Cramo AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 77320 (SNI-kod+postort) - 77390 (SNI-kod+postort) - 46630 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva uthyrning av liftar, byggmaskiner och bodar, handel med begagnade bygg- och anläggningsmaskiner och därtill hörande utrustning, uthyrning och förmedling av anläggningsmaskiner, med eller utan personal, förmedling av personal med kompetens att hantera anläggningsmaskiner, utföra snöröjning, sandning och trädgårdsskötsel, äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1966

Organisationsnummer: 556104-3539

Senast uppdaterad: 2022-01-01 17:18:18

Kreditscore / rating: 2.47 | Företagets kreditscore är bättre än 88% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 110,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 74 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 795,0 2 966,0 3 180,0
Resultat (mkr) 311,00 405,00 508,00
Eget kapital (mkr) 1 298,0 987,0 846,0
Tillgångar (mkr) 3 399,0 3 064,0 2 930,0
Vinstmarginal (%) 11% 14% 16%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 24% 41% 60%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English