Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Outotec (Sweden) AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 71122 (SNI-kod+postort) - 33200 (SNI-kod+postort) - 33120 (SNI-kod+postort) - 46630 (SNI-kod+postort) - 46699 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Installation av industrimaskiner och -utrustning Reparation av maskiner Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall främst inom gruv- och anläggningsindustrin bedriva konsult- och entreprenadverksamhet, teknikförsäljning samt försäljning och upplåtelse av patent- och licensrättigheter, att bedriva forskning, utveckling, konusult- och entreprenadverksamhet inom områdena energiutvinning och miljövård samt lagring av kärnbränsleavfall och olja, att förvärva, förvalta och försälja fast egendom, aktier och andelar i andra företag samt att bedriva handel med petroleumprodukter inbegripet lagring av sådana produkter. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom contracting (totalansvar för uppförande av anläggningar inom industrin), försäljning av stålprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1966

Organisationsnummer: 556104-0006

Senast uppdaterad: 2021-02-23 21:31:24

Kreditscore / rating: -0.41 | Företagets kreditscore är bättre än 22% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 30,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Skellefteå - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 931 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 504,3 689,8 503,7
Resultat (mkr) -10,21 16,58 21,57
Eget kapital (mkr) 30,7 140,9 124,3
Tillgångar (mkr) 238,9 366,1 414,2
Vinstmarginal (%) -2% 2% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -33% 12% 17%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English