Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Epiroc Sweden AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 33120 (SNI-kod+postort) - 46630 (SNI-kod+postort) - 46620 (SNI-kod+postort) - 33200 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Reparation av maskiner Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner Partihandel med verktygsmaskiner Installation av industrimaskiner och -utrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska, direkt eller genom hel- eller delägda företag, bedriva mekanisk verkstadsrörelse, idka handel med mekaniska verkstadsprodukter, samt entreprenadprodukter för gruvor, tunnlar, bergtäkter samt vatten och energihålsborrning, förbrukningsvaror och reservdelar till dessa, samt bedriva service avseende sådan produkter, samt bedriva konsultativa tjänster inom redovisning och ekonomistyrning, samt bedriva handel med värddepapper och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1965

Organisationsnummer: 556100-1453

Senast uppdaterad: 2021-03-24 10:10:03

Kreditscore / rating: -0.18 | Företagets kreditscore är bättre än 26% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 44,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Norsborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 145 53 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 086,1 906,9 1 284,2
Resultat (mkr) -7,13 5,36 15,65
Eget kapital (mkr) 44,0 51,1 45,8
Tillgångar (mkr) 335,8 272,5 279,3
Vinstmarginal (%) -1% 1% 1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -16% 10% 34%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English