Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

KABE Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 29200 (SNI-kod+postort) - 77390 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag idka, utveckling, tillverkning och handel med husvagnar, husbilar och tillbehör jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare idka handel med och förvaltning av värdepapper och annan fast egendom samt förvaltning och uthyrning av fastigheter.

Registreringsår: 1965

Organisationsnummer: 556097-2233

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:30:17

Kreditscore / rating: 0.2 | Företagets kreditscore är bättre än 41% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 152,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Tenhult - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 561 06 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 132,0 2 358,0 2 752,0
Resultat (mkr) 67,00 118,00 158,00
Eget kapital (mkr) 1 152,0 1 090,0 1 019,0
Tillgångar (mkr) 1 639,0 1 639,0 1 615,0
Vinstmarginal (%) 3% 5% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 6% 11% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English