Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Betsson AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 92000 (SNI-kod+postort) - 26400 (SNI-kod+postort) - 46699 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Spel- och vadhållningsverksamhet Tillverkning av hemelektronik Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikaton, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

Registreringsår: 1963

Organisationsnummer: 556090-4251

Senast uppdaterad: 2021-12-30 19:01:23

Kreditscore / rating: 2.02 | Företagets kreditscore är bättre än 79% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 037,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 53 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6 389,6 5 173,0 5 419,8
Resultat (mkr) 1 006,48 787,10 1 078,06
Eget kapital (mkr) 5 037,5 4 899,1 4 589,3
Tillgångar (mkr) 8 264,6 7 693,9 7 471,2
Vinstmarginal (%) 16% 15% 20%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 16% 23%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English