Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Öresundskraft AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 35130 (SNI-kod+postort) - 35220 (SNI-kod+postort) - 35300 (SNI-kod+postort) - 42220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Distribution av elektricitet Distribution av gasformiga bränslen via rörnät Försörjning av värme och kyla Anläggningsarbeten för el och telekommunikation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp och försäljning av energi såsom el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, service- och konsultverksamhet inom energiområdet och därmed sammanhörande verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och datakommunikation. I detta ingår att tillhandahålla en optimal energiförsörjning, samt infrastruktur för energi och datakommunikation. Tillhandahållandet ska ske utifrån ett strategiskt perspektiv på effektiv energi- och datadistribution som främjar en långsiktigt hållbar utveckling före Helsingborgs stad

Registreringsår: 1963

Organisationsnummer: 556089-7851

Senast uppdaterad: 2021-02-26 21:51:59

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 35% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 0,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Helsingborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 252 25 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 2 708,5 2 807,6 2 618,0
Resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Tillgångar (mkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning eget kapital (RoE) (%)

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English