Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Scania CV Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 29102 (SNI-kod+postort) - 29200 (SNI-kod+postort) - 29320 (SNI-kod+postort) - 33190 (SNI-kod+postort) - 28110 (SNI-kod+postort) - 45310 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon Reparation av annan utrustning Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotter- eller intressebolag utveckla, tillverka och driva handel med motorfordon samt industri- och marinmotorer, utveckla och utföra tjänster avseende motorfordon, industri- och marinmotorer samt i övrigt riktade mot logistikindustrin, äga och förvalta fast och lös egendom, utöva finansieringsverksamhet samt driva annan med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet, inklusive hälsovård främst riktad mot anställda.

Registreringsår: 1962

Organisationsnummer: 556084-0976

Troligen bolagets hemsida: https://www.scania.com

Senast uppdaterad: 2021-02-27 13:29:34

Kreditscore / rating: 1.73 | Företagets kreditscore är bättre än 72% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 185 760,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Södertälje - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 151 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 152 419,0 119 713,0 110 456,0
Resultat (mkr) 12 384,00 8 705,00 3 243,00
Eget kapital (mkr) 54 669,0 48 337,0 40 725,0
Tillgångar (mkr) 238 323,0 177 339,0 162 993,0
Vinstmarginal (%) 8% 7% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 23% 18% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English