Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nolato Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt- eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell rörelse, företrädesvis med polymera komponenter och produktsystem och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1961

Organisationsnummer: 556080-4592

Senast uppdaterad: 2021-12-30 23:08:16

Kreditscore / rating: 2.27 | Företagets kreditscore är bättre än 85% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 12 090,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Torekov - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 269 78 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 9 359,0 7 919,0 8 102,0
Resultat (mkr) 806,00 703,00 722,00
Eget kapital (mkr) 3 699,0 2 966,0 2 592,0
Tillgångar (mkr) 8 684,0 6 134,0 5 156,0
Vinstmarginal (%) 9% 9% 9%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 22% 24% 28%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English