Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege Centrumfastigheter AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1961

Organisationsnummer: 556080-4014

Senast uppdaterad: 2022-01-01 10:43:14

Kreditscore / rating: 1.48 | Företagets kreditscore är bättre än 67% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 430,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 136,1 107,4 74,3
Resultat (mkr) 4,27 -14,36 6,88
Eget kapital (mkr) 430,3 426,0 440,4
Tillgångar (mkr) 2 298,1 2 466,0 2 222,4
Vinstmarginal (%) 3% -13% 9%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 1% -3% 2%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English