Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

XANO Industri AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1961

Organisationsnummer: 556076-2055

Troligen bolagets hemsida: http://www.xano.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 17:45:04

Kreditscore / rating: 2.37 | Företagets kreditscore är bättre än 87% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 631,1

Stad/plats (plats för huvudkontor): Jönköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 553 02 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 2 128,0 2 043,9 1 663,2
Resultat (mkr) 163,11 171,12 158,01
Eget kapital (mkr) 799,9 685,7 541,3
Tillgångar (mkr) 2 080,7 1 993,9 1 520,3
Vinstmarginal (%) 8% 8% 10%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 25% 29%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

XANO Industri AB | Mer information om aktien » | I korthet | Affärskoncept | XANO Academy | Koncern- & affärsenhetsledning | Industrial Products | Industrial Solutions | Precision Technology | Koncernöversikt | Pressmeddelanden | Finansiella rapporter | Kalender |