Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Concordia Maritime Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 50202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka skepps- mäkleri, befraktning, offshore-verksamhet och annan rederirörelse samt driva handel med fartyg ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1959

Organisationsnummer: 556068-5819

Troligen bolagets hemsida: https://www.concordiamaritime.com

Senast uppdaterad: 2021-03-01 16:09:18

Kreditscore / rating: -1.75 | Företagets kreditscore är bättre än 11% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 056,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 413 03 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 092,0 1 052,9 827,5
Resultat (mkr) -103,00 -182,10 -660,20
Eget kapital (mkr) 1 056,0 1 061,5 1 221,9
Tillgångar (mkr) 3 645,0 2 793,2 2 968,5
Vinstmarginal (%) -9% -17% -80%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -10% -17% -54%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Concordia Maritime Aktiebolag | en | Om Concordia Maritime | Vision och affärsidé | Finansiella mål | Affärsmodell | Strategi | Världsledande kompetens | Ledning | Styrelse | Ersättning | Redovisning och revision | Intern kontroll | Riskhantering | Bolagsordning | Milstolpar | Vår flotta | Stena Premium | Stena Polaris | Stena Performance | Stena Provence | en | Om Concordia Maritime | Vision och affärsidé | Finansiella mål | Affärsmodell | Strategi | Världsledande kompetens | Ledning | Styrelse | Ersättning | Redovisning och revision | Intern kontroll | Riskhantering | Bolagsordning | Milstolpar | Vår flotta | Stena Premium | Stena Polaris | Stena Performance | Stena Provence | en | en | en | en |