Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Concordia Maritime Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 50202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka skepps- mäkleri, befraktning, offshore-verksamhet och annan rederirörelse samt driva handel med fartyg ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1959

Organisationsnummer: 556068-5819

Senast uppdaterad: 2021-12-31 01:39:14

Kreditscore / rating: -1.36 | Företagets kreditscore är bättre än 13% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 795,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 413 03 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 026,0 1 092,0 1 052,9
Resultat (mkr) -66,00 -103,00 -182,10
Eget kapital (mkr) 795,0 1 056,0 1 061,5
Tillgångar (mkr) 2 875,0 3 645,0 2 793,2
Vinstmarginal (%) -6% -9% -17%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -8% -10% -17%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English