Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

SECTRA Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall utveckla och leverera produkter och systemlösningar samt exploatera uppfinningar inom områdena datateknik och telekommunikation innefattande bland annat ingående av avtal avseende installation, integration och underhåll av medicinska bild- och IT-lösningar samt därtill hörande utrustning, instrument, verktyg och system för kontroll, samt äga och förvalta aktier i industriföretag, bedriva handel med värdepapper och finansieringsverksamhet (dock ej tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse eller lagen om bank- och finansieringsrörelse) samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1957

Organisationsnummer: 556064-8304

Senast uppdaterad: 2021-03-19 18:25:04

Kreditscore / rating: 2.66 | Företagets kreditscore är bättre än 91% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 373,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Linköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 583 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 661,1 1 413,5 1 266,5
Resultat (mkr) 237,35 198,98 198,26
Eget kapital (mkr) 817,2 727,9 606,0
Tillgångar (mkr) 1 511,9 1 314,8 1 234,4
Vinstmarginal (%) 14% 14% 16%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 29% 27% 33%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English