Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 17112 (SNI-kod+postort) - 20140 (SNI-kod+postort) - 38110 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Sulfatmassatillverkning Tillverkning av andra organiska baskemikalier Insamling av icke-farligt avfall

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja pappersmassa samt därav förädlade produkter, att äga och förvalta fast egendom, värdepapper och annan därmed likartad lös egendom, att bedriva agenturverksamhet för ovan angivna produkter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 1957

Organisation number: 556064-6498

Last updated: 2022-05-15 03:25:16

Credit score / credit rating: -2.26 | The company's credit score is better than 10% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 9,7

City/place (place for headquarters): Aspabruk - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 696 93 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 973,5 1 170,1 1 167,1
Net profit (SEK million) -9,58 -1,67 -1,72
Equity capital (SEK million) 9,7 19,3 19,3
Assets (SEK million) 759,8 835,0 874,7
Profit margin (%) -1% -0% -0%
Return on Equity (%) -99% -9% -9%

See financial data for all Swedish companies on our website.