Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 17112 (SNI-kod+postort) - 20140 (SNI-kod+postort) - 38110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Sulfatmassatillverkning Tillverkning av andra organiska baskemikalier Insamling av icke-farligt avfall

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja pappersmassa samt därav förädlade produkter, att äga och förvalta fast egendom, värdepapper och annan därmed likartad lös egendom, att bedriva agenturverksamhet för ovan angivna produkter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1957

Organisationsnummer: 556064-6498

Senast uppdaterad: 2021-03-28 20:30:04

Kreditscore / rating: -0.43 | Företagets kreditscore är bättre än 22% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 19,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Aspabruk - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 696 93 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 170,1 1 167,1 1 024,1
Resultat (mkr) -1,67 -1,72 -1,84
Eget kapital (mkr) 19,3 19,3 19,3
Tillgångar (mkr) 835,0 874,7 789,2
Vinstmarginal (%) -0% -0% -0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -9% -9% -10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English