Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Axel Johnson International Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva tillverkning av och handel med produkter företrädesvis inom metall- och verkstadsindustrin, träindustrin, textilindustrin, livsmedelsindustrin, emballageindustrin den elektroniska och den kemisk-tekniska industrin, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och produktutveckling och förmedling av export- och importaffärer, ävensom äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat till samma koncern hörande företag eller av företag i vilket bolaget är delägare.

Registreringsår: 1953

Organisationsnummer: 556057-8873

Senast uppdaterad: 2021-12-31 04:30:21

Kreditscore / rating: 1.18 | Företagets kreditscore är bättre än 62% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 461,1

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 46 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 11 631,5 12 095,1 9 868,7
Resultat (mkr) 277,04 163,23 181,14
Eget kapital (mkr) 2 461,1 2 486,6 2 515,1
Tillgångar (mkr) 6 708,3 7 201,9 6 208,5
Vinstmarginal (%) 2% 1% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% 7% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English