Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, förvärva och förvalta fast och lös egendom och driva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

Registreringsår: 1952

Organisationsnummer: 556056-8817

Troligen bolagets hemsida: https://www.lundbergforetagen.se

Senast uppdaterad: 2021-02-26 14:06:47

Kreditscore / rating: 3.21 | Företagets kreditscore är bättre än 97% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 293 025,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 48 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 21 655,0 20 219,0 20 404,0
Resultat (mkr) 19 535,00 7 483,00 9 467,00
Eget kapital (mkr) 81 196,0 64 163,0 62 596,0
Tillgångar (mkr) 175 302,0 135 742,0 129 182,0
Vinstmarginal (%) 90% 37% 46%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 24% 12% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | English | Swedish | Lundbergs | Om L E Lundbergföretagen AB | Långsiktigt och aktivt ägande | Affärsidé, mål och strategi | Vår historia | Organisation | Hållbarhet | Hållbarhetsrapporter | Uppförandekod | Stiftelser | Visselblåsning | Våra innehav | Holmen | Hufvudstaden | Husqvarna | Industrivärden | Indutrade | Lundbergs Fastigheter | Bolagsstyrning | Årsstämma | Årsstämma 2021 | Arkiv | Styrelse | Ledande befattningshavare | English | Swedish | Lundbergs | About | Long-term, active ownership | History | Organisation | Sustainability | Sustainability Reports | Code of Conduct | Scholarship Foundation | Whistleblowing | Our holdings | Fastighets AB L E Lundberg | Holmen | Hufvudstaden | Husqvarna | Industrivärden | Indutrade | Corporate Governance | Annual General Meeting | Archive | Board of Directors | Senior Executives | Articles of Association | Om L E Lundbergföretagen AB | Långsiktigt och aktivt ägande | Affärsidé, mål och strategi | Vår historia | Organisation | Hållbarhet | Hållbarhetsrapporter | Uppförandekod | Stiftelser | Visselblåsning | Våra innehav | Holmen | Hufvudstaden | Husqvarna | Industrivärden | Indutrade | Lundbergs Fastigheter | Bolagsstyrning | Årsstämma | Arkiv | Styrelse | Ledande befattningshavare | Bolagsordning | English | Swedish | Om L E Lundbergföretagen AB | Långsiktigt och aktivt ägande | Affärsidé, mål och strategi | Vår historia | Organisation | Hållbarhet | Hållbarhetsrapporter | Uppförandekod | Stiftelser | Visselblåsning | Våra innehav | Holmen | Hufvudstaden | Husqvarna | Industrivärden | Indutrade | Lundbergs Fastigheter | Bolagsstyrning | Årsstämma | Arkiv | Styrelse | Ledande befattningshavare | Bolagsordning |