Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ericsson AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort) - 58290 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort) - 26300 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Utgivning av annan programvara Verksamheter som utövas av huvudkontor Datakonsultverksamhet Tillverkning av kommunikationsutrustning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, konstruera, tillverka, sälja och leverera samt i övrigt idka handel och annan näring med varor, produkter och övrig utrustning samt service, underhåll och andra tjänster baserat på telekommunikation och radioteknik samt andra tekniker för överföring, transmission och annan kommunikation av tal, data, bild, text, annan information och betalningsmedel samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1952

Organisationsnummer: 556056-6258

Senast uppdaterad: 2021-12-30 21:19:18

Kreditscore / rating: 0.66 | Företagets kreditscore är bättre än 51% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 170 553,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 40 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 133 703,0 119 038,0 112 233,0
Resultat (mkr) 11 370,20 6 977,36 -4 968,00
Eget kapital (mkr) 43 830,3 32 099,7 25 262,0
Tillgångar (mkr) 95 344,9 80 450,0 91 031,0
Vinstmarginal (%) 9% 6% -4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 26% 22% -20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English