Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Handelsbanken Finans Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64920 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan kreditgivning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål att driva finansieringsverksamhet bland annat genom att 1) lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsument- kredit, kredit mot panträtt i fast och lös egendom och ford- ringar, 2) medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordringar och upplåta fast och lös egendom till nyttjande (leasing), 3) tillhandahålla betalningsmedel, 4) ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 5) lämna ekonomisk rådgivning, 6) medverka vid försäljning av försäkringstjänster, 7) tillhandahålla inkassotjänster, samt 8) lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Vidare får bolaget bedriva sådan verksamhet som har ett naturligt samband med ovan angivna finansieringsverksamhet. Verksamhteten skall bedrivas i förhållande till näringsidkare, institutioner, föreningar och konsumenter, liksom till stat, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter.

Registreringsår: 1949

Organisationsnummer: 556053-0841

Senast uppdaterad: 2022-04-29 10:40:20

Kreditscore / rating: 2.26 | Företagets kreditscore är bättre än 85% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 23 415,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 23 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 033,0 0,0 3 033,0
Resultat (mkr) 1 561,00 0,00 1 200,00
Eget kapital (mkr) 885,0 0,0 875,0
Tillgångar (mkr) 26 674,0 0,0 40 345,0
Vinstmarginal (%) 151% 0% 40%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 176% 0% 137%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English