Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bergs Timber AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46731 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med virke och andra byggmaterial

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall idka förädling och försäljning av trävaror och fasta bränslen, skogsskötsel, förvaltning av fast egendom samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1948

Organisationsnummer: 556052-2798

Senast uppdaterad: 2021-12-30 21:03:15

Kreditscore / rating: 0.06 | Företagets kreditscore är bättre än 38% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 251,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Vimmerby - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 598 37 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 149,0 3 206,0 3 031,0
Resultat (mkr) 169,00 45,00 188,00
Eget kapital (mkr) 1 251,0 1 102,0 1 052,0
Tillgångar (mkr) 1 699,0 2 231,0 2 074,0
Vinstmarginal (%) 8% 1% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 14% 4% 18%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English