Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Boliden AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, indirekt eller direkt, idka gruvbrytning och framställning av metaller samt därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 1947

Organisation number: 556051-4142

Last updated: 2021-03-19 03:35:05

Credit score / credit rating: 2.14 | The company's credit score is better than 81% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 41 429,0

City/place (place for headquarters): Stockholm - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 111 64 - Filter all companies there

Financial year end 2019 2017 2016
Revenues (SEK million) 49 936,0 49 531,0 40 316,0
Net profit (SEK million) 5 786,00 6 856,00 4 239,00
Equity capital (SEK million) 41 429,0 35 044,0 29 386,0
Assets (SEK million) 66 424,0 55 882,0 53 878,0
Profit margin (%) 12% 14% 11%
Return on Equity (%) 14% 20% 14%

See financial data for all Swedish companies on our website.