Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege Stockholm AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort) - 68201 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1947

Organisationsnummer: 556051-1494

Senast uppdaterad: 2022-01-03 09:14:15

Kreditscore / rating: -1 | Företagets kreditscore är bättre än 17% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 110,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 46,4 85,2 108,1
Resultat (mkr) 0,16 -18,26 9,17
Eget kapital (mkr) 110,3 110,2 28,4
Tillgångar (mkr) 1 074,7 1 025,8 1 100,1
Vinstmarginal (%) 0% -21% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% -17% 32%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English