Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Rejlers Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 71123 (SNI-kod+postort) - 71122 (SNI-kod+postort) - 71121 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital- och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom - företrädesvis värdepapper - ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1947

Organisationsnummer: 556051-0272

Senast uppdaterad: 2022-01-01 09:30:14

Kreditscore / rating: -0.28 | Företagets kreditscore är bättre än 26% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 155,7

Stad/plats (plats för huvudkontor): Växjö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 352 46 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 200,8 1 128,5 1 120,2
Resultat (mkr) 4,48 0,66 0,01
Eget kapital (mkr) 155,7 127,5 126,8
Tillgångar (mkr) 622,6 496,3 485,4
Vinstmarginal (%) 0% 0% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 3% 1% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English