Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ICA Gruppen Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 62030 (SNI-kod+postort) - 73111 (SNI-kod+postort) - 69201 (SNI-kod+postort) - 46390 (SNI-kod+postort) - 85594 (SNI-kod+postort) - 70220 (SNI-kod+postort) - 62010 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort) - 62090 (SNI-kod+postort) - 69202 (SNI-kod+postort) - 82200 (SNI-kod+postort) - 63110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Datordrifttjänster Reklambyråverksamhet Redovisning och bokföring Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak Personalutbildning Konsultverksamhet avseende företags organisation Dataprogrammering Datakonsultverksamhet Andra IT- och datatjänster Revision Callcenterverksamhet Databehandling, hosting o.d.

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättighter genom ICA Gruppen AB- koncernen eller genom annat företag.

Registreringsår: 1946

Organisationsnummer: 556048-2837

Troligen bolagets hemsida: https://www.icagruppen.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 03:50:03

Kreditscore / rating: 0.44 | Företagets kreditscore är bättre än 44% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 33 604,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 71 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 119 295,0 115 354,0 106 455,0
Resultat (mkr) 3 450,00 3 647,00 4 145,00
Eget kapital (mkr) 33 604,0 33 249,0 31 720,0
Tillgångar (mkr) 98 927,0 80 651,0 78 000,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 11% 13%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

ICA Gruppen Aktiebolag | {{item.text}} | Om ICA Gruppen | Läs mer | Vår verksamhet | Vision | Mål och strategier | Samhällsengagemang | Organisation | Bolagsstyrning | Ordlista | Läs mer › | Våra segment | Affärsmodell | Marknader | Varumärke | Vår historia | Styrelse | Koncernledning | Valberedning | Ersättningar | Bolags-/Årsstämma | Bolagsstyrningsrapporter | Bolagsordning | Policyer | Revisor | Investerare |