Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ICA Gruppen Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 62030 (SNI-kod+postort) - 73111 (SNI-kod+postort) - 69201 (SNI-kod+postort) - 70220 (SNI-kod+postort) - 85594 (SNI-kod+postort) - 62010 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort) - 62090 (SNI-kod+postort) - 46390 (SNI-kod+postort) - 69202 (SNI-kod+postort) - 82200 (SNI-kod+postort) - 63110 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Datordrifttjänster Reklambyråverksamhet Redovisning och bokföring Konsultverksamhet avseende företags organisation Personalutbildning Dataprogrammering Datakonsultverksamhet Andra IT- och datatjänster Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak Revision Callcenterverksamhet Databehandling, hosting o.d.

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för det grundläggande syftet att bereda vinst åt aktieägarna skall bolaget även bevara, utveckla och stärka ICA-idén, som innebär att köpmän skall äga och driva dagligvarubutiker med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättighter genom ICA Gruppen AB- koncernen eller genom annat företag.

Registreringsår: 1946

Organisationsnummer: 556048-2837

Senast uppdaterad: 2021-12-31 02:23:26

Kreditscore / rating: 0.37 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 35 013,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 70 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 126 283,0 119 295,0 115 354,0
Resultat (mkr) 4 173,00 3 450,00 3 647,00
Eget kapital (mkr) 35 013,0 33 604,0 33 249,0
Tillgångar (mkr) 104 388,0 98 927,0 80 651,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 10% 11%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English