Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Kinnevik AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64992 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

Verksamhetsbeskrivning: Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Media och Underhållning. Finansiella tjänster, Hälsovård samt investeringar i andra digitala konsumentinriktade företag. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet. Verksamheten skall därjämte kunna drivas i samtliga aktieägares lika intresse genom att bolaget till aktieägarna direkt eller indirekt säljer egendom på så sätt att eventuell vinst tillfaller aktieägarna medan konstnader kan bäras av bolaget. En sådan inköpsrätt skall mellan aktieägarna inbördes fördelas i proportion till deras aktieinnehav och bolaget skall utfärda och till envar av aktieägarna utlämna skriftligt bevis om den rätt som sålunda tillfaller honom. Sådant bevis skall vid inköpsrättens utövande återställas till bolaget. Vid bolagets upplösning skall den som innehar sådant bevis äga rätt att inom i beviset angiven tidrymd utöva den rätt till köp som beviset avser innan eventuellt befintligt överskott fördelas mellan bolagets aktieägare.

Registreringsår: 1946

Organisationsnummer: 556047-9742

Troligen bolagets hemsida: https://www.kinnevik.com

Senast uppdaterad: 2021-02-22 09:04:43

Kreditscore / rating: -5 | Företagets kreditscore är bättre än 0% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 323 580,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 18 972,0 1 887,0 20 655,0
Resultat (mkr) 21 572,00 -13 656,00 20 359,00
Eget kapital (mkr) 73 295,0 70 503,0 90 633,0
Tillgångar (mkr) 78 276,0 74 048,0 93 622,0
Vinstmarginal (%) 114% -724% 99%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 29% -19% 22%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Kinnevik AB | About us | Vision, Mission & Strategy | Business Model | Meet Our Founders | Our Food Vision | Our Healthcare Vision | History | Stories | Team | The Kinnevik Team | Career | Diversity & Inclusion | LUMA | Meet our LUMA | Contact | Our Investments | What We Look For | Mega Trends | Investments & Divestments | Sustainability | Strategy & Targets | Economy | Society | Environment | Our Active Ownership | Diversity & Inclusion |