Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

H & M Hennes & Mauritz AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt - bedriva handel med textil och konfektion, skor, accessoarer, kosmetik, ur, pennor, inredning till hemmet - främst textilier samt andra liknande konsumentvaror: - bedriva dagligvaruhandel och café- och restaurangverksamhet: - äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom: - bedriva finansieringsverksamhet inom ramen för den ovan angivna verksamheten: samt - tillhandahålla tjänster knutna till den ovan angivna verksamheten.

Registreringsår: 1943

Organisationsnummer: 556042-7220

Troligen bolagets hemsida: https://www2.hm.com

Senast uppdaterad: 2021-02-22 09:12:34

Kreditscore / rating: 2.2 | Företagets kreditscore är bättre än 83% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 201 645,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 232 755,0 210 400,0 200 004,0
Resultat (mkr) 13 443,00 12 652,00 16 184,00
Eget kapital (mkr) 57 069,0 58 546,0 59 713,0
Tillgångar (mkr) 120 485,0 118 790,0 106 562,0
Vinstmarginal (%) 6% 6% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 24% 22% 27%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

H & M Hennes & Mauritz AB |