Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

SAAB Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 30300 (SNI-kod+postort) - 26510 (SNI-kod+postort) - 26200 (SNI-kod+postort) - 46699 (SNI-kod+postort) - 26300 (SNI-kod+postort) - 71122 (SNI-kod+postort) - 62020 (SNI-kod+postort) - 26700 (SNI-kod+postort) - 62010 (SNI-kod+postort) - 72190 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort) - 46141 (SNI-kod+postort) - 33120 (SNI-kod+postort) - 43210 (SNI-kod+postort) - 52230 (SNI-kod+postort) - 25620 (SNI-kod+postort) - 51211 (SNI-kod+postort) - 33160 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering Tillverkning av datorer och kringutrustning Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Tillverkning av kommunikationsutrustning Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Datakonsultverksamhet Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning Dataprogrammering Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Verksamheter som utövas av huvudkontor Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer Reparation av maskiner Elinstallationer Stödtjänster till lufttransport Metallegoarbeten Reguljär lufttransport av gods Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt utveckla, tillverka, försälja och underhålla produkter inom flyg-, verkstads- och elektronik- industrin samt tillhandahålla tekniska tjänster och bedriva konsultverksamhet inom elektronik-, tele- och dataområdena. Verksamheten är främst inriktad på försvarsmateriel. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja rättigheter och utöva finansieringsverksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1937

Organisationsnummer: 556036-0793

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:37:15

Kreditscore / rating: 0.46 | Företagets kreditscore är bättre än 46% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 20 535,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Linköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 582 54 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 35 433,0 33 156,0 31 391,0
Resultat (mkr) 2 025,00 1 366,00 1 438,00
Eget kapital (mkr) 20 535,0 19 633,0 14 189,0
Tillgångar (mkr) 59 858,0 56 128,0 44 677,0
Vinstmarginal (%) 6% 4% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 7% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English